opis

instalacja artystyczna spełniająca dodatkową funkcję doświetlenia ciągu komunikacyjnego. Projekt: Traffic Design