Polityka prywatności

1. Słownik

  • Strony profilowe – podstrony serwisu douslug.org służące do prezentowania oferty i portfolio użytkowników, oraz udostępniania ich danych kontaktowych. Indeks tych stron można znaleźć pod adresem: douslug.org/fachowcy

2. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem douslug.org

Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznym jest:

Stowarzyszenie Kulturotwórcze Miastodwa
Krajewskiego 1/41
01-520 Warszawa
NIP: 5213649684
REGON: 146688463
KRS: 0000460862

Stowarzyszenie Kulturotwórcze Miastodwa jest również operatorem serwisu douslug.org.

3. Sposób zbierania danych osobowych

Dane osobowe zbierane w serwisie douslug.org są przekazywane bezpośrednio przez użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online, lub w trakcie kontaktu email lub telefonicznego.

4. Zakres zbieranych danych osobowych

zbierane są następujące dane osobowe użytkowników:

  • imię i nazwisko
  • nazwa firmy którą reprezentuje użytkownik
  • miejscowość prowadzenia działalności
  • adres email
  • numer telefonu
  • adres strony internetowej użytkownika
  • adresy kont społecznościowych (facebook.com, instagram.com, behance.com)

5. Cel zbierania danych

Dane osobowe użytkowników są zbierane w celu utworzenia dla nich stron profilowych.

Dane użytkowników, którzy zdecydowali się na założenie profilu w serwisie douslug.org są przetwarzane za ich zgodą.

6. Udostępnianie danych osobowych

Wszystkie dane osobowe użytkowników wymienione pkt. 3 będą udostępnione publicznie na ich stronach profilowych

7. Kontakt

Operator serwisu douslug.org będzie się kontaktował z użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie, w sprawach dotyczących ich stron profilowych.

8. Zmiana danych

Każdy użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, a także usunąć swoje dane z serwisu edytując swoje dane na swojej stronie profilowej.

9. Pliki cookies

Pliki cookies w serwisie douslug.org są wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics, zaimplementowany w kodzie serwisu. Szczegółowe cele, do którego Google Analytics wykorzystuje pliki cookies zostały opisane w odrębnym dokumencie dostępnym pod adresem: google privacy policy

Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Operator serwisu douslug.org nie gwarantuje jednak poprawnego działania serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.

10. Zabezpieczenie danych

Dane użytkowników są ogólnodostępne dla wszystkich odwiedzających serwis douslug.org. kod stron umieszczony jest na szyfrowanych serwerach, oraz na prywatnych i publicznych repozytoriach git.

Jedymi podmiotami mającymi dostęp do dokonywania zmian w danych osobowych są:

  • użytkownicy będącymi właścicielami danych
  • administrator danych

11. Odpowiedzialność

Operator serwisu douslug.org zobowiązuje się stosować opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom serwisu. Dopuszcza się zaistnienie sytuacji, w której zmianie nieznacznie ulegnie zakres zbieranych danych lub sposób ich zabezpieczenia przy zachowaniu prywatności użytkowników.

Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec operatora serwisu douslug.org, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.

W serwisie douslug.org znajdują się odnośniki i przekierowania do innych stron www, operator serwisu douslug.org nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.

12. Dane podmiotu zbierającego dane:

Podmiotem zbierającym dane jest operator serwisu douslug.org:

Stowarzyszenie Kulturotwórcze Miastodwa
Krajewskiego 1/41
01-520 Warszawa
NIP: 5213649684
REGON: 146688463
KRS: 0000460862

13. Zmiany w polityce prywatności

Operator serwisu douslug.org zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie douslug.org